VERBINDEN IN 'T QUADRAET

Werkwijze

Ik werk vanuit een volstrekte onafhankelijkheid. Daarmee neem ik in de regio Drechtsteden een unieke positie in. Ik opereer vanuit een uitgebreid netwerk in de regio en met kennis van de cultuur en achtergronden van de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Daarom ben ik in staat projecten te ontwikkelen en te adviseren omtrent het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs. Samen met anderen, bv vanuit gemeente(n), bedrijven of onderwijsinstellingen, breng ik daadwerkelijk zaken tot stand. Ik opereer vraaggestuurd en doelgericht.

Projecten & Opdrachtgevers

2012 De Werkschool

Introductie concept in regio Drechtsteden

2012 Fundeon

Brainstorm in het kader van activiteiten deeltijd-ww

2013 KVK

Inventarisatie gemaakt van leerwerkbedrijven in de regio Drechtsteden

2013 TechniekDock

Eerste editie vorm en inhoud gegeven

2013 - 2014 Educado

Projecten in het kader van jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt geïnitieerd

2013 - 2014 Intro Personeel

Opzet voor meerdere leerwerkbedrijven in de Alblasserwaard gemaakt

2013 - 2014 VSB

Verbetering van de scholingsstructuur w.o. invoering certificering begeleid

2013 - 2014 Talent voor Techniek

Samenwerking Opleidingsbedrijven Techniek opgezet en subsidieaanvragen geschreven

2014 Grienden on stage

Als projectleider de eerste editie van Grienden on Stage vorm en inhoud gegeven

2014 Dordt Werkt!

Projecten in het kader van bestrijding jeugdwerkloosheid geïniteerd

2014 Stichting Kunstmin

Project vervaardigen Design-stoelen door leerlingen van Bouwmensen/Da Vinci College begeleid

2014 VMB Academy

Bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot betere instroom stagiaires

2015 LWL Drechtsteden

Adviseur bedrijven

2015 Fundeon

Begeleiding werkzoekenden naar werk

2015 Find Opleidingen

Docent Basiskennis Boekhouden

2012 - 2015 TAS Opleidingen

Directeur Avondschool

2012 - 2015 Davinci College

Adviseur College van Bestuur

2013 - 2015 Innovatie Award

Secretaris Bestuur en Jury