Verbinden in 't Quadraet

Projectontwikkeling

Het ontwikkelen van projecten op het terrein van Arbeidsmarkt en Onderwijs is de kernactiviteit van Quadraet. Op een inspirerende wijze geef ik hier vorm en inhoud aan.

Advies

Vanuit mijn visie op het onderwijs (MBO) adviseer ik diverse partners (scholen, bedrijven, overheden). Het betreft thema’s die het noodzakelijk maken verbindingen tot stand te brengen.

Secretariaat

Het secretariaat is een kerncompetentie die ik inzet ter ondersteuning van het proces van het bestuur en/of de organisatie. Dienstbaar, effectief en doelgericht.

Voorzitter

Inzetbaar als zowel voorzitter van reguliere vergaderingen, maar ook als dagvoorzitter. Altijd goed voorbereid en resultaatgericht. Ruime ervaring.

Visie

Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. In mijn geval betreft het een eigen onafhankelijke autonome visie op de toekomst van het beroepsonderwijs. Het werkend leren staat daarbij centraal. Het werk of de werkomgeving is leidend voor de ontwikkeling van de lerende werknemer. Dit wordt gestructureerd vormgegeven en professioneel begeleid! Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met een leven lang leren! Deze visie uit zich in mijn passie een geïnspireerde bijdrage te leveren aan een betere aansluiting tussen de vraag van bedrijven naar voldoende gekwalificeerd personeel en hetgeen vanuit het onderwijs of de opleidingen wordt geboden. Met name binnen het technisch beroepsonderwijs heb ik daar de afgelopen jaren ruim ervaring mee opgedaan. Mijn specialisme is het, projectmatig, organiseren van dit beroepsonderwijs, het adviseren hieromtrent en hier bestuurlijk mede vorm aan geven.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Bedrijven moeten het niet laten gebeuren en onderwijsinstellingen moet zich afhankelijk weten. Dit is het uitgangspunt van hoe tegen deze materie aan te kijken. Als bedrijven het idee hebben dat gekwalificeerd personeel zich als vanzelf aandient en blijft aandienen is dit een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. En als onderwijsinstellingen “wegduiken” voor de verantwoordelijkheid in deze vanwege verticaal (Ministerie Onderwijs, inspectie) toezicht en regelgeving dan ontstaat een soort van status quo. Naar mijn stellige overtuiging is er binnen dit thema nadrukkelijk sprake van een gedeelde, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mijn rol is daarbij beide partijen te enthousiasmeren en hiervan te overtuigen. Ze eigenlijk op het goede spoor te zetten. Hiertoe initiatieven in nemen en vorm aan geven is waar ik in het bijzonder een bijdrage aan kan leveren. Daarbij kunnen bedrijven (of hun organisaties), onderwijsinstellingen, gemeenten/regio's opdrachtgever zijn. Ik kan ook een bijdrage leveren aan programma's ter bestrijding jeugdwerkloosheid. Waaronder de sectorplannen van Asscher. Maar ook anderszins als aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs projectmatig aan de orde is. Met deze visie en op deze wijze heb ik reeds een aantal opdrachten mogen uitvoeren.

Tweets en retweets

Quadraet AvdH @avandenherik
eigen ondernemer, projectontwikkelaar arbeidsmarkt en onderwijs, gek van Texel